R O Z P I S  BOHOSLUŽEB  18. 1. - 25. 1. 09

 

 

Ne

2. neděle v mezidobí

8:00

9:30

Za živé a zemřelé farníky

Na poděkování za 50. let společného života

Po

 

18:00

Košíkov: modlitba

Út

 

7:00

Na DÚ

St

 

18:00

Na daný úmysl

Čt

 

8:00

Za zemřelého vnuka Petra a za rod. Oberajterovu...

 

18:00

Na daný úmysl a za uzdravení

So

 

8:00

Za zemř. Josefa Kopáčka a ž. a zemřelou rodinu

Ne

3. neděle v mezidobí

8:00

9:30

Za zemř. rodinu Macholánovu a Jelínkovu

Za živé a zemřelé farníky

         

·        Od 18. do 25. ledna je týden modliteb za jednotu křesťanů. Modleme se za ni.

·        V pátek je pravidelné setkání mládeže na faře v 19:00  hod. Pozvěte další kamarády.

·        Letošní tříkálová sbírka  vynesla největší obnos (podrobný rozpis na vývěsce a na internetu). Děkuji všem koledníkům a jejich doprovázejícím.

·        Příští neděli bude slavit mši sv. Kapitán Petr Svoboda, účastník mise v Iráku a v Afganistanu. V 17:00 promítne fotky v ZŠU a povede besedu na téma obou zahraničních misí.

·        Děkuji za pečivo na čtvrteční děkanskou konferenci bylo velmi dobré.

·        Dary minulého týdne: 6 x 100,- 7 x 200,- 2 x 500,- 1 000,- 2000,- 5 000,-             Ze zvláštních darů a sbírek 3.týdne v měsíci se vybralo doposud na opravu fary 374 600,-   Všem Vám, kteří přispíváte děkuji! Pán Bůh zaplať. Sbírka na opravu fary je dnes. Další bude za měsíc 15.2.2009, vždy třetí neděli v měsíci.

·        Farní ples proběhne letos 14.2.2009. Podporujme náš ples také modlitbou i malou obětí. Je to naše společná evangelizační akce, proto na něj zvu všechny členy farnosti.

·        Sběr oděvů proběhne ve čtv. Od 16:00 – 19:00 a v pátek také o 16:00 do 23:00                                                                                                                              

·        Zátky od prázdných plastových láhví používají kapucíni k dalšímu .využití. Sbíráme je pro ně do krabice před vchodem do kostela.

·        Děkuji za veškerou duchovní i lidskou podporu, za úklid kostela a fary, varhaníkům, lektorům, akolytům, zvoníkům, ministrantům a ostatním zapojeným do přípravy liturgie. Nedávno se mě ptala 1. dívka jak se mně daří. Díky tomuto dotazu jsem zjistil, že jen málokterý den mě něco krásného z Vaší strany nepřekvapí.

·        Nové telefonní číslo na faru 565 555 128; mobil: 604 676 197

·        E-mail adresa: bohumilpolacek@seznam.cz; www.velkabites.farnost.cz